Principii de credinta


    PRINCIPII DE CREDINTA

    Principiile de credinta ale Bisericii S.O.S. Ploiesti:

I. Noi credem ca Biblia este Cuvantul lui Dumnezeu infailibil. Sfânta Scriptură, atât Vechiul cât şi Noul Testament este inspiraţia verbală şi plenară a lui Dumnezeu şi revelaţia Sa pentru oameni.(2 Tim. 3: 15-17; 1 Tes.2: 13, 1 Pet.1: 12)

II. Noi credem că Dumnezeul Bibliei este singurul Dumnezeu adevărat,infinit, perfect si etern in trei persoane – Tatal, Fiul si Duhul Sfant.(Deut. 6: 4, Isaia 43: 10-11, Matei 28: 19, Luca 3:22)

III. Noi credem în Divinitatea Domnului Isus Cristos, ca Fiu etern al lui Dumnezeu.(Mat.1:23, Luca 1: 31,35, Ev.7: 26, 1 Pet.1:22, Fapte 2:22, 10:38, 1 Cor: 15: 3, 2 Cor. 5:21, Mat. 28: 6, Fapte 1:9-11, 2:33)

IV. Noi credem în căderea omului. Prin propria alegere a căzut şi a atras după sine atât moartea fizică cât şi cea spirituală.(Gen 1: 26-27; 2: 17; 3:6; Rom 5: 12-19)

V. Noi credem în mânutuirea omului prin har, prin pocănţă şi credinta in Isus Hristos.(Luca 24: 47; Ioan 3: 3; Rom. 10: 13-15; Efes. 2:8; Tit 2: 12; Rom. 8:16; Efes 4: 24; Tit 2. 12)

VI. Noi credem în însemnătatea celor două acte de cult: Botezul în apă şi Cina Domnului (Mat. 28:19; Marcu 16:16; Fapte 10: 47-48; Rom 6. 4,

2 Petru 1: 4; 1 Cor 11. 26)

VII. Noi credem în Botezul cu Duhul Sfânt(Fapte 1: 4-8; 1 Cor. 12:1-31; Fapte 8: 12-17; Fapte 2: 42; Marcu 16: 20)

VIII. Noi credem că Botezul cu Duhul Sâfnt este confirmat prin semnul vorbirii în alte limbi.(Fapte 2: 4; 1 Cor.12: 4-10,28)

IX. Noi credem că sfinţenia se realizează în credincios prin recunoaşterea identificării lui cu Cristos, cu moartea şi învierea Sa, prin credinţa zilnică în Fiul lui Dumnezeu şi prin dăruirea întregii fiinţe Duhului Sfânt.(Rom. 6: 1-11,13, 8: 1-12,13; Gal. 2. 20; Fil.2. 12-13; 1 Petru 1. 5)

X. Noi credem că Biserica este Trupul lui Cristos, o locuinţă a lui Dumnezeu prin Duhul, având ungerea divină pentru împlinirea Marii Trimiteri.(Efeseni 1: 22-23; 2:22; Evrei 12:23; Marcu 16: 15-20; Fapte 4: 29-31, Evrei 2: 3-4, 1 Cor. 2: 10-16)

XI. Noi credem că Domnul Isus a făcut chemarea şi a pregătit această lucrare din trei motive: evanghelizarea lumii, închinare în faţa lui Dumnezeu şi zidirea credincioşilor după chipul Fiului Său.(Marcu 16: 15-20; Ioan 4: 23-24, Efeseni 4: 11-16)

XII. Noi credem în vindecarea divină. Vindecarea bolnavilor este un semn care-i însoţeşte pe credincioşi.(Isaia 53: 4-5; Matei 8: 16-17, Iacov 5: 14-16)

XIII. Noi credem în răpire, a doua venire şi învierea din morţi.(1 Tes 4: 16-17; Rom. 8: 23; Tit 2: 13; 1 Cor. 15: 51-52)

XIV. Noi credem în Domnia de o mie de ani a Dmnului Isus pe pământ.(Zaharia 14: 5; Mat.24: 27,30; Apoc. 1: 7, 19:11-14; 20:1-6; Ezechiel 37: 21-22; Ţefania 3: 19-20; Isaia 11: 6-9)

XV. Noi credem în judecata finală în care cei morţi şi nemîntuiţi vor învia şi vor fi judecaţi după fapte lor. Toţi cei care nu vor fi găsiţi scrişi în Cartea Vieţii vor fi aruncaţi împreună cu diavolul şi îngerii lui, cu fiara şi prorocul mincinos în iazul de foc veşnic.(Mat 24: 46; marcu 9: 43-48; Apoc 19: 20; 20: 11-15; 21: 8)

XVI. Noi credem într-un cer nou şi un pământ nou.(2 Petru 3: 13; Apoc.21: 21-22)

   Drepturile unui membru al Bisericii SOS:

 1. Orice membru are dreptul de a participa la toate serviciile spirituale organizate de biserica.
 2. Orice membru are dreptul de a frecventa o celula a bisericii.
 3. Orice membru beneficiaza de: Binecuvantarea copiilor, Botez, Cina Domnului, Casatorie religioasa, Inmormantare.
 4. Orice membru are dreptul la consiliere pastorala si sustinere spirituala din partea pastorului si a membrilor.
 5. Orice membru beneficiaza de cursuri de ucenicizare si crestere spirituala organizate in celule sau in biserica.
 6. Orice membru poate deveni un lider sau un slujitor al bisericii, in functie de chemarea si darurile primite de la Dumnezeu, recunoscute si de ceilalti membrii.

    Obligatiile unui membru al Bisericii SOS:

 1. Frecventarea regulata a serviciilor spirituale ale bisericii.
 2. Frecventarea regulata a unei celule.
 3. Participarea activa la cursurile de ucenicizare si lucrarile de evanghelizare.
 4. Sustinerea spirituala a bisericii (participare activa, rugaciuni, post, implicare).
 5. Sustinerea financiara a Bisericii (darnicie, zeciuieli regulate).
 6. Confidentialitate in ceea ce priveste problemele discutate in celule.