Principii de credință

Principiile de credință ale Bisericii S.O.S. Ploiesti

I. Noi credem că Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu infailibil. Sfânta Scriptură, atât Vechiul cât şi Noul Testament este inspiraţia verbală şi plenară a lui Dumnezeu şi revelaţia Sa pentru oameni (2 Tim. 3: 15-17; 1 Tes.2: 13, 1 Pet.1: 12).
II. Noi credem că Dumnezeul Bibliei este singurul Dumnezeu adevărat, infinit, perfect și etern în trei persoane – Tatal, Fiul și Duhul Sfânt (Deut. 6: 4, Isaia 43: 10-11, Matei 28: 19, Luca 3:22).
III. Noi credem în divinitatea Domnului Isus Cristos, ca Fiu etern al lui Dumnezeu (Mat.1:23, Luca 1: 31,35, Ev.7: 26, 1 Pet.1:22, Fapte 2:22, 10:38, 1 Cor: 15: 3, 2 Cor. 5:21, Mat. 28: 6, Fapte 1:9-11, 2:33).
IV. Noi credem în căderea omului. Prin propria alegere a căzut și a atras după sine atât moartea fizică cât şi cea spirituală (Gen 1: 26-27; 2: 17; 3:6; Rom 5: 12-19).
V. Noi credem în mântuirea omului prin har, prin pocăinţă și credință în Isus Hristos (Luca 24: 47; Ioan 3: 3; Rom. 10: 13-15; Efes. 2:8; Tit 2: 12; Rom. 8:16; Efes 4: 24; Tit 2. 12).
VI. Noi credem în însemnătatea celor două acte de cult: Botezul în apă şi Cina Domnului (Mat. 28:19; Marcu 16:16; Fapte 10: 47-48; Rom 6. 4, 2 Petru 1: 4; 1 Cor 11. 26).
VII. Noi credem în Botezul cu Duhul Sfânt (Fapte 1: 4-8; 1 Cor. 12:1-31; Fapte 8: 12-17; Fapte 2: 42; Marcu 16: 20).
VIII. Noi credem că Botezul cu Duhul Sâfnt este confirmat prin semnul vorbirii în alte limbi (Fapte 2: 4; 1 Cor.12: 4-10,28).
IX. Noi credem că sfinţenia se realizează în credincios prin recunoaşterea identificării lui cu Cristos, cu moartea şi învierea Sa, prin credinţa zilnică în Fiul lui Dumnezeu şi prin dăruirea întregii fiinţe Duhului Sfânt (Rom. 6: 1-11,13, 8: 1-12,13; Gal. 2. 20; Fil.2. 12-13; 1 Petru 1. 5).
X. Noi credem că Biserica este Trupul lui Cristos, o locuință a lui Dumnezeu prin Duhul, având ungerea divină pentru împlinirea Marii Trimiteri (Efeseni 1: 22-23; 2:22; Evrei 12:23; Marcu 16: 15-20; Fapte 4: 29-31, Evrei 2: 3-4, 1 Cor. 2: 10-16).
XI. Noi credem că Domnul Isus a făcut chemarea şi a pregătit această lucrare din trei motive: evanghelizarea lumii, închinare în faţa lui Dumnezeu şi zidirea credincioşilor după chipul Fiului Său (Marcu 16: 15-20; Ioan 4: 23-24, Efeseni 4: 11-16).
XII. Noi credem în vindecarea divină. Vindecarea bolnavilor este un semn care-i însoțește pe credincioși (Isaia 53: 4-5; Matei 8: 16-17, Iacov 5: 14-16).
XIII. Noi credem în răpire, a doua venire şi învierea din morţi (1 Tes 4: 16-17; Rom. 8: 23; Tit 2: 13; 1 Cor. 15: 51-52).
XIV. Noi credem în Domnia de o mie de ani a Domnului Isus pe pământ (Zaharia 14: 5; Mat.24: 27,30; Apoc. 1: 7, 19:11-14; 20:1-6; Ezechiel 37: 21-22; Ţefania 3: 19-20; Isaia 11: 6-9).
XV. Noi credem în judecata finală în care cei morţi şi nemântuiți vor învia şi vor fi judecați după fapte lor. Toţi cei care nu vor fi găsiţi scrişi în Cartea Vieții vor fi aruncați împreună cu diavolul şi îngerii lui, cu fiara şi proorocul mincinos în iazul de foc veşnic (Mat 24: 46; Marcu 9: 43-48; Apoc 19: 20; 20: 11-15; 21: 8).
XVI. Noi credem într-un cer nou şi un pământ nou (2 Petru 3: 13; Apoc.21: 21-22).

Drepturile unui membru al Bisericii S.O.S.:

1. Orice membru are dreptul de a participa la toate serviciile spirituale organizate de biserică.
2. Orice membru are dreptul de a frecventa o celulă a bisericii.
3. Orice membru beneficiază de: binecuvântarea copiilor, botez, Cina Domnului, căsătorie religioasă, înmormântare.
4. Orice membru are dreptul la consiliere pastorala și susținere spirituala din partea pastorului și a membrilor.
5. Orice membru beneficiază de cursuri de ucenicizare și creștere spirituala organizate în celule sau în biserica.
6. Orice membru poate deveni un lider sau un slujitor al bisericii, în funcție de chemarea și darurile primite de la Dumnezeu, recunoscute și de ceilalți membrii.

Responsabilitățile unui membru al Bisericii S.O.S.:

1. Frecventarea regulată a serviciilor spirituale ale bisericii.
2. Frecventarea regulată a unei celule.
3. Participarea activă la cursurile de ucenicizare și lucrările de evanghelizare.
4. Susținerea spirituală a bisericii (participare activă, rugăciuni, post, implicare).
5. Susținerea financiară a Bisericii (dărnicie, zeciuieli regulate).
6. Confidențialitate în ceea ce privește problemele discutate în celule.